De meeste weten wel wat bloed doneren is. Maar voor degene die het nog niet weten hier even een definitie van wikipedia: ‘’Een bloeddonatie is een vrijwillige afgifte van bloed door een bloeddonor. Het bloed kan bestemd zijn voor een patiënt die een bloedtransfusie nodig heeft, maar ook voor de fabricage van medicijnen. Een bloeddonatie vindt meestal plaats op een bloedbank, waarna het bloed getest en bewerkt zal worden, voordat het naar een patiënt in een ziekenhuis gaat.’’ Maar wat veel niet weten is wat er met dit bloed gebeurt en waarom het belangrijk is dat er nog steeds bloeddonoren bestaan. 

De afname

Het bloed dat iemand doneert wordt bijna nooit direct gebruikt voor bloedtransfusie. Verschillende bestanddelen worden uit elkaar gehaald, zo kunnen meerdere patiënten geholpen worden. Deze bestanddelen zijn in drie groepen op te delen: rode bloedcellen (erytrocyten), plasma en bloedplaatjes (trombocyten). Volgens Sanquin bestaat de afname zak uit drie kleinere zakken, zo kunnen de componenten makkelijk gescheiden worden tijdens het afnemen van het bloed. 

Hoe kan jouw bloed iemand helpen?

Deze drie bestanddelen worden elk gebruikt voor verschillende redenen. Zo helpen de rode bloedcellen iemand die veel bloed heeft verloren. Het bloedplasma wordt weer gebruikt bij mensen met brandwonden, maar ook bij patiënten met met zeer veel bloedverlies. En tot slot worden bloedplaatjes ingezet bij mensen met een kwaadaardige bloedziekte, bijvoorbeeld leukemie. 

Voor meer informatie over bloed doneren en het belang er van kijk even op website van Sanquin.